Tư vấn Doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh đầy cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, kì vọng của  nhà kinh doanh là củng cố vị thế và duy trì tăng trưởng liên tục. Để đạt được mục tiêu đó, các tổ chức cần liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động và duy trì sự phát triển

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những thách thức đó, chúng tôi tập hợp các chuyên gia hàng đầu mang theo kinh nghiệm thực tiễn quốc tế sâu rộng sẵn sàng sát cánh cùng doanh nghiệp một cách chủ động, cởi mở và tập trung, hướng đến sự phát triển bền vững

Các dịch vụ của FCA:

1. Tư vấn Nâng cao hiệu suất hoạt động

 • Tư vấn Quản lý Tài chính và Hiệu suất
 • Tư vấn Quản lý Chuỗi Cung ứng
 • Tư vấn Quản lý Quan Hệ Khách hàng
 • Tư vấn Quản lý Nhân sự và Tổ chức
 • Tư vấn Quản lý thay đổi
 • Tư vấn Công nghệ Thông tin
 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp

 2. Tư vấn Quản lý Rủi Ro

 • Tư vấn về Quản trị Doanh nghiệp, Quản lý Rủi ro và Tuân thủ
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kiểm soát nội bộ

 3.  Rủi ro và Bảo mật trong Công Nghệ Thông Tin

 • Tư vấn Quản trị thông tin, Kiểm soát Rủi ro và Tuân thủ đối với CNTT của Doanh nghiệp
 • Tư vấn Kiểm toán Nội bộ đối với CNTT
 • Tư vấn Kiểm soát Nội bộ đối với CNTT
 • Hỗ trợ Kiểm toán Độc lập liên quan đến CNTT

 

Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán ...
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, ...
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ