Định Giá

Thực hiện chuẩn xác những giao dịch đúng đắn có thể giúp doanh nghiệp cạnh tranh và có lợi nhuận hơn. FCA cung cấp các dịch vụ về hỗ trợ định giá tài sản, thiếp lập cấu trúc thuế, mô hình doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm thực tiễn đa dạng đã được chứng minh, phương pháp phù hợp cùng với tư duy đổi mới, sẽ tạo ra những giải pháp mang tính quyết định, giảm thiểu rủi ro và đạt được kết quả mong muốn.

Đội ngũ chuyên gia Dịch vụ Tư vấn Giao dịch Tài chính của FCA cung cấp những dịch vụ tư vấn khách quan, chuyên nghiệp và tích hợp nhất đến khách hàng. Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp để đánh giá cơ hội, hỗ trợ hiệu quả các giao dịch để đạt được mục tiêu đề ra.

 Các dịch vụ của FCA bao gồm:

 1. Định giá và lập mô hình kinh doanh

 • Định giá mô hình kinh doanh
 • Định giá tài sản vô hình/hữu hình
 • Đánh giá sự phát triển/suy thoái

 2. Thẩm định tài chính và thương mại

 • Nghiên cứu thông tin nghành và thị trường
 • Hợp lệ hóa các đánh giá chiến lược
 • Đánh giá chiến lược công ty
 • Đánh giá thu nhập bền vững
 • Phân tích nguồn doanh thu và chi phí chính

3. Tích hợp giao dịch

 • Phân tích hỗ trợ hợp tác và yêu cầu đầu tư
 • Đánh giá tác động để đưa ra dự báo
 • Đánh giá rủi ro, thách thức hội nhập  và chiến lược giải quyết
 • Tư vấn Mua bán và Sáp nhập AS

  FCA_12092013_img002.jpg

Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán ...
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, ...
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ