Thuế

Thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Các luật thuế và quy định về thuế của Việt Nam chưa có sự thống nhất và ổn định cao, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng linh hoạt các chính sách thuế. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã phát triển một đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện và tổng thể đối với tất cả các sắc thuế tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng tối đa của thuế đến các hoạt động kinh doanh của mình

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TTNDN)

 • Hỗ trợ Tuân thủ quy định về Thuế doanh nghiệp và Thuê
 • Kiểm tra tờ khai thuế TNDN, thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh (thu nhập và chi phí) để tính TTNDN
 • Đánh giá “tính hợp lý và hợp pháp” của Thu Nhập và Chi Phí Chịu Thuế và chế độ thu vận dụng
 • Thẩm tra những lĩnh vực rủi ro lớn đến TTNDN và các giải pháp thay thế để giảm thiểu những rủi ro đó
 • Đề xuất các kiến nghị , nếu phù hợp, nhằm đảm bảo tính hợp pháp của các chứng  từ hỗ trợ khai thuế (hóa đơn, hợp đồng,v.v.)
 • Thẩm tra các vấn đề khuyến khích TTNDN nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện  của Luật TTNDN  và các Quy định kèm theo
 • Ước tính các khoản phạt TTNDN (nếu có ) như dự phòng bắt buộc cho chi phí kinh doanh

2. Thuế Giá tr gia tăng (TGTGT)

 • Thẩm tra các khoản mc TGTGT đầu vào phù hợp với Luật TGTGT, các quy đnh và thủ tc cầnn thiết các nhà cung cấp tính đúng TGTGT đầu vào
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc tuân thủ các thủ tc pháp lý về TGTGT theo Luật Quản lý Thu
 • Thẩm tra việc ghi nhận doanh thu phù hợp với các hóa đơn GTGT phát hành chính thức
 • Thẩm tra việc hoàn thu GTGT hàng tháng, nếu có , về hóa đơn GTGT đu vào và đầu ra được sử dng để khai thuế
 • Các thủ tc, khiếu nại và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến hoàn thuế GTGT
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các rắc rối với Cơ quan Thuế (nếu có ), nếu cần, có thể thay mặt khách hàng lập Thư thông báo Chính thức và thông báo cho khách hàng kết quả xác thực …

3. Tư vấn Thuế Quốc Tế

 • Tư vấn về thuế đối với giao dịch chuyển giá
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • Đầu tư trong nước và đầu tư ra ngoài nước
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp, sát nhập và mua lại doanh nghiệp
 • Tái cơ cấu nguồn vốn
 • Tư vấn thuế đối với công cụ tài chính mang tính quốc tế
 • Các chiến lược giảm thiểu chi phí thuế trên phạm vi toàn cầu
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến sở hữu Công nghiệp (IP) và tài sản vô hình
 • Tư vấn cơ cấu tối ưu về thuế trong việc quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ (TESCM)
 • Tư vấn về thuế đối với các giao dịch phân chia chi phí, áp dụng các hiệp định về thuế và tận dụng các khoản lỗ để giảm thiểu thuế

4. Tư vấn Thuế trong hoạt động kinh doanh

 • Hoạch định cơ cấu thuế, bao gồm thuế Quốc tế và thuế Việt Nam
 • Tư vấn Cơ cấu giảm thiểu tác động của thuế
 • Tư vấn thuế cho hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
 • Hỗ trợ khách hàng xin các ưu đãi thuế
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên phụ trách thuế của khách hàng
 • Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật
 • Dịch vụ Thuế và Đánh giá Rủi ro liên quan đến Thuế
 • Dịch vụ Hải quan và Thương mại Quốc tế

5.  Tư vấnThuế đối với các Giao dịch tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập công ty

 •  Thẩm định và đánh giá về tình hình thuế của doanh nghiệp
 • Cơ cấu thuế liên quan đến các giao dịch, tăng vốn và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
 • Tư vấn thuế trong giao dịch đa quốc gia
 • Cơ cấu thuế cho các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ tự bảo hiểm rủi ro và góp vốn tư nhân
 • Lập mô hình để tính nghĩa vụ thuế trong các tình huống có thể phát sinh từ giao dịch
 • Tái cơ cấu và triển khai kế hoạch tái cơ cấu sau khi giao dịch hoàn tất
 • Lập các hồ sơ cần thiết cho giao dịch
 • Hỗ trợ kê khai thuế và rà soát yêu cầu tuân thủ quy định về thuế
 • Lập và nộp hồ sơ xin miễn giảm thuế theo các hiệp định thuế quốc tế
Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán ...
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, ...
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ