Kiểm Toán

FCA cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo với tiêu chuẩn và chuyên môn đáng tin cậy. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu kiểm toán thông thường theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chúng tôi còn hướng dẫn áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS/US GAAP).

Ngoài ra, chúng tôi còn nghiên cứu sâu hơn các hoạt động của khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh, hệ thống thông tin, tài chính và các vấn đề quản lý có liên quan.

 

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
  • Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành
  • Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác
  • Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ
  • Kiểm toán phục vụ công tác Quản lý nhằm hỗ trợ ban Giám đốc quản lý từng lĩnh vực cụ thể gồm Hàng tồn kho, Lưu chuyển tiền tệ,...
Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán ...
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, ...
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ