Hành Chính Và Nhân sự

FCA hiện đang cung cấp các dịch vụ hành chính nhân sự

Các dịch vụ FCA cung cấp bao gồm:

  • Hoàn thiện hồ sơ lương hàng tháng theo quy định của Luật lao động
  • Kê khai PIT hàng tháng tại cơ quan thuế quản lý
  • Quyết toán PIT cho người nước ngoài và nhân viên thuộc đối tượng quyết toán tại công ty
  • Thực hiện hồ sơ bảo hiểm phát sinh hàng tháng
  • Thay mặt khách hàng báo cáo và làm việc với cơ quan nhà nước
Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán ...
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, ...
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ