Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Sáng lập Á Châu (FCA) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán. Thành lập năm 2009, FCA đã đem các dịch vụ chất lượng cao đến với hàng trăm khách hàng bao gồm các công ty trong nước và quốc tế. Chúng tôi một tập thể của những chuyên viên giàu kinh nghiệm bao gồm Kế toán và Kiểm toán, Dịch vụ tài chính, Tư vấn Thuế, và Tư vấn kinh doanh, những người đã từng làm việc cho các hãng kế toán và kiểm toán ...
Giới thiệu Fca
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ